Door Jos Hermans

In De Buurtgenoot besteden we aandacht aan minder bekende (sport) verenigingen uit de gemeentes Elburg en Oldebroek. Verenigingen waarvan u het bestaan wellicht niet kent of waarvan u na het lezen denkt:  dat is wel  wat voor mij!
Dit keer Schermvereniging Valiant.

Al sinds mensenheugenis maakt de mens wapens om te jagen, zijn bezit te beschermen en om (helaas) oorlog mee te voeren. Dolken, speren, lansen maar vooral de hanteerbare zwaarden speelden in de geschiedenis een grote rol. Vanuit het vechten met een zwaard ontstond de schermsport, waarbij de kunst van verdedigen en aanvallen met een handwapen centraal staat. Schermvereniging Valiant geeft sporters de gelegenheid de edele schermsport te beoefenen.

Historie
Op 15 februari 1959 richtte maître Gerard Kraak schermvereniging Valiant op in  ’t Harde. Hij noemde de vereniging naar de Noorse koningszoon Valiant, die volgens de overlevering in de vroege middeleeuwen zou hebben behoord tot de ridders van de Ronde Tafel. Prins Valiant zou door koning Arthur tot ridder zijn geslagen, na talloze avonturen, die hem ook in de gelijknamige stripboeken onsterfelijk maakten.

Gerard Kraak was een sportofficier die op en rond de Veluwe veel heeft betekend voor de schermsport. Zowel met de burgerverenigingen als met de militaire schermers wist hij goede resultaten te behalen, van Nederlands Kampioenschappen bij equipe sabel en jeugd tot vele militaire kampioenschappen. Vooral de jaren ’80 van de vorige eeuw brachten veel edelmetaal naar ’t Harde. Namen als Kraak, Ariaans, Melissant, Burema, Leering komen veel voor in het rijtje podiumplaatsen. Onder deze prijswinnende leerlingen was ook Valiant’s vorige maître, Wim Speth en ook oud generaal Wim Bakker vervulde jarenlang een verbindende rol in de vereniging.

Wapens
Schermen gebeurt op drie verschillende wapens: floret, degen en sabel. Elk wapen bestaat uit een greep, kom en kling. Het soort wapen waarmee je schermt, bepaalt hoe je het hanteert en waar je de tegenstander mag raken. De wapens waarmee wordt geschermd, zijn niet scherp. De kling is bot, de punt afgeplat. Daarnaast zijn de klingen zo dun en beweeglijk dat ze geen schade kunnen aanbrengen op het lichaam. De kom dient ter bescherming van de hand waarmee je schermt.

Meestal wordt ‘mechanisch’ geschermd, zeker bij trainingen. Treffers worden dus op het oog beoordeeld. Als een wapen geschikt is voor ‘elektrisch’ schermen, dan is de punt een drukknop. Bij een treffer gaat een lampje branden op een meetkast. Het wapen is daarop aangesloten met een stekkertje en een draad, door de mouw van het vest. Bij ‘elektrisch’ sabel en floret wordt een extra vest gedragen met ijzerweefsel, omdat bij deze wapens niet het hele lichaam als trefvlak geldt.

Materiaal
Om te kunnen schermen is beschermende kleding noodzakelijk. Aan deze kleding worden door de schermbonden KNAS en wereldbond F.I.E. strenge veiligheidseisen gesteld. Tot de standaarduitrusting van een schermer behoren, naast het wapen, onder andere het masker, een vest, handschoen, broek en sportschoenen.
Bij Valiant kunnen de leden een aantal van deze materialen de eerste 3 maanden gratis gebruiken, daarna wordt verwacht dat de leden een eigen vest en masker aangeschaft hebben. Indien dat niet het geval is wordt er een extra bedrag (aan huur) bij de contributie per maand in rekening gebracht.

Trainers
De huidige trainers, Martin Broodbakker en John Hartings verzorgen de lessen voor junioren en senioren. De vereniging telt momenteel zo’n 40 leden en er is het laatste jaar een aanwas van nieuwe jeugdleden. De minimum leeftijd om schermen te gaan leren is 8 jaar

Regio
Leden van SV Valiant komen behalve uit gemeente Elburg uit de regio Noord- Veluwe en er zijn trainingsavonden en wedstrijden in het MFC Aperloo in ’t Harde maar ook in Zwolle. Belangstelling?  Kijk op www.sv-valiant.nl of mail naar info@sv-valiant.nl

Bijschrift bij foto: Trainer Martin Broodbakker ( r ) zelf in actie op de loper.
Foto: Hans Kaho

Lees ook deze artikelen: