Het legaat van een mevrouw (van wie de naam niet bekend is gemaakt) vormde de aanzet voor de oprichting van Stichting Desert Rose. Haar financieel adviseur moest erop toezien dat het geld goed gebruikt zou worden. Die financieel adviseur en zijn vrouw – Cor en Emmeline Roos – geven nu samen vorm aan die stichting, die zich richt op hulp aan holocaust-overlevenden. Luister naar een boeiend gesprek met Emmeline, die vertelt over hun zorg voor ouderen in Nazareth, hun onderzoek en voorlichting in de Oekraïne en over een voortdurende expositie in het woonhuis van de familie Roos in Oosterwolde.

Foto: uit het boek ‘Geboren om te lijden?’ dat Stichting Desert Rose heeft uitgegeven. 

Meer informatie: website Stichting Desert Rose

Lees ook deze artikelen: